I. THANH TOÁN BẰNG CHUYỂN KHOẢN

Chủ tài khoản: PHAM VIET DU
Số tài khoản: 0383.6822.501
Tại ngân hàng: Tiên Phong Bank (TP Bank)
Nội dung: [Họ tên bạn], [Số điện thoại], [Nội dung thanh toán]

II. THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT
Phamviet Tech sẽ cung cấp hóa đơn cho quý khách.

III. THANH TOÁN QUA SHIP COD
Thanh toán cho shipper khi bạn nhận hàng.